Polityka prywatności

 

1) PRAWO AUTORSKIE
Niniejsza witryna jest własnością Franck Provost i jej zawartość w całości zostadostarczona przez www.franckprovost.pl. Treść witryny chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, o ile Franck Provost nie wyrazi na to pisemnej zgody. Wyjątkiem jest niekomercyjne korzystanie z treści umieszczonych w serwisie dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych Franck Provost stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

2) LICENCJA
Przesyłając materiał do naszego serwis lub komunikując się z nami w inny sposób, Franck Provost nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

3) UŻYTKOWNICY
Witryna franckprovost.pl zobowiązuje się do zachowania prywatności swoich użytkowników. Firma Franck Provost nie będzie kontrolować, zmieniać lub ujawniać jakichkolwiek informacji dotyczących użytkowników witryny www.franckprovost.pl lub ich adresów e-mail bez pozwolenia, chyba, że zmuszą ją do tego obowiązki prawne i procedury w celach ochrony interesu użytkowników witryny lub osób trzecich. Niniejszym użytkownik uprawnia www.frankprovost.pl do użycia adresu e-mail i/lub innych informacji prywatnych w celu wysyłania cotygodniowych powiadomień drogą mailową. Jeśli użytkownik nie życzy sobie dalszego kontaktu poprzez wyżej wymieniony sposób, proszony jest o powiadomienie o tym witryny www.frankprovost.pl.